Monthly Archives : február 2015

Census obyvateľstva 1869

Ako spracovať rodokmeň štvrtej generácie

V priebehu spracovania prvých troch generácií je dosť možné, že niektorí vaši príbuzní, ktorých vyhľadávate, sú stále nažive. V prípade štvrtej generácie sa tak už pravdepodobne nestane. Všetci moji starí rodičia (z tretej generácie) zomreli pred mojimi 15.narodeninami. V detstve som nemal ani jednu žijúcu prababičku či pradeda (zo štvrtej generácie).

Keď som začal zbierať informácie o mojej štvrtej generácii, do značnej miery som sa musel spoliehať na spomienky druhých a úradné záznamy, cirkevné dokumenty a podobne. Rodinný folklór a príbehy sú pritom dôležitými stopami po ďalšom pátraní.