Category : Články

Rodokmeň rodiny

Ako zostaviť rodokmeň tretej generácie

Zostavenie vašej prvej a druhej generácie vám pomohlo pri nadobudnutí zručnosti a pochopenia nástrojov a typov dokumentov potrebných pre správne vybudovanie rodinného rodokmeňa.

Ako sme si už povedali, je dobré používať genealogický program, ktorý uľahčí prácu s dátami.  Ako ste už iste zistili, existuje veľa rôznych online aplikácii na správu rodokmeňa (za všetky spomeňme myheritage.sk), ktoré používa množstvo ľudí.  No nie každý si dokázal osvojiť základné zručností a zvládne publikovať získané dáta o rodinnej histórii tak, aby to malo „hlavu a pätu“ a aby tieto dáta mali hodnotu aj o pár rokov, keď sa niekto rozhodne pokračovať v tvorbe rodokmeňa za vás. Uvedomte si, že keď tvoríte rodinnú históriu, ste stále na ceste. Stále sa učíte a zlepšujete sa. Preto je jedným z odporúčaní – držte si čistú kópiu rodokmeňa vo vašom počítači. Naučte sa veci robiť správne, naučte sa robiť rodokmeň bez zbytočných začiatočníckych chýb až potom ho zdieľajte s ostatnými.

Zastavte a zdokumentujte svoju tretiu generáciu tak, ako ste to urobili s predchádzajúcimi dvomi.

Tretiu generáciu tvorí príbeh vašich starých rodičov a ich detí, ako aj súrodencov vašich rodičov. Veľa záleží aj od toho, či vaši starí rodičia ešte žijú. V takom prípade pri pátraní použijete tie isté metódy, čo ste použili počas výskumu vašej prvej a druhej generácie. Ak už vaši starí rodičia zomreli, budete potrebovať ďalšie dodatočné zdroje.

Najskôr si dajte dokopy informácie, ktoré ste získali pri zdokumentovaní vašich rodičov. Vytvorte si novú skupinu z vašich starých rodičov. Nezabudnite uviesť ich celé mená. Nezabúdajte ani na to, že ženy uvádzame pod ich dievčenským menom. Bez ohľadu na to, koľkokrát sa žena vydala, v rodokmeni musí byť zapísaná pod dievčenským menom.  Zahrňte aj informácie s dátumom a miestom narodenia vašich starých rodičov a všetkých ich detí. Zapíšte informácie o školách a kostoloch, ktoré navštevovali. Pomôže vám to vypátrať ešte viac informácií, ako ste pôvodne hľadali.

Nezabudnite uviesť aj partnera detí vašich starých rodičov. Zapíšte aj to, ak sa nikdy nezosobášili. Čím viac ľudí skontaktujete, tým viac ďalších kontaktov získate a tým viac otázok môžete položiť. Obzvlášť ak chýbajú záznamy. Pátranie a zdokumentovanie celých rodín je ťažšie, čím idete ďalej do minulosti.

Tu je zoznam údajov, ktoré pri tvorbe rodokmeňa musíte vyhľadať v generácii vašich starých rodičov:

 1. Rodný list. Keďže žijeme v dobe ochrany osobných údajov, môže byť ťažké získať záznamy o narodení osôb, ktoré sa narodili pred menej ako sto rokmi. Ak sa vaši starí rodičia narodili pred viac ako sto rokmi, je možné, že žiadny rodný list nenájdete, keďže v tých časoch neboli požadované právom. Ak teda neexistuje žiadny originál rodného listu, hľadajte iné typy záznamov, ktoré by mohli obsahovať informáciu o narodení.
 2. Informáciu o narodení často obsahujú cirkevné záznamy o krste (cirkevná matrika narodených).
 3. Tzv. rodinné biblie bývajú skvelým zdrojom informácií o narodení, úmrtí a sobáši. Určite vyspovedajte aj svoje tety a strýkov, ktorí by vám mohli byť v tomto pátraní nápomocní.
 4. Získajte kópiu sobášneho povolenia vašich starých rodičov, pričom nezabúdajte, že sobášne povolenia sú verejné dokumenty. Musia byť teda archivované na príslušných úradoch (matrikách). Mali by ste v prvom rade lokalizovať obvod, v ktorom povolenie dostali. Spýtajte sa najskôr v obvode nevesty, sobáše bývajú väčšinou tam. Získajte tiež sobášne povolenia každého z detí vašich starých rodičov, budú tam zaujímavé poznámky.
 1. Skontrolujte si záznamy o sčítaní ľudu (bývajú na internete). Mnohé údaje nájdete na FamilySearch.org a ďalších stránkach. Odporúčam vám naštudovať si výskum o sčítaní ľudu, takto sa často začína vyhľadávanie mnohých dokumentov. V sčítaní ľudu je množstvo stôp, ktoré vás dovedú k ďalším zdrojom na ceste ako zistiť svoj rodokmeň. Dostupné vyhľadávanie je aj v sčítaní ľudu iných krajín.
 2. Skontrolujte vojenské záznamy. Armáda si ich uchováva, avšak požaduje potvrdenie príbuzenského vzťahu. Väčšinou stačí váš rodný list a rodný list vášho rodiča (čím sa preukáže, že váš dedo je váš dedo 🙂 )
 3. Niekto z vašich starých rodičov sa mohol prisťahovať do Spojených štátov a následne sa vrátiť. Prípadne sa mohol narodiť v USA slovenským rodičom, s ktorými sa neskôr vrátil na Slovensko. Získajte kópiu o tomto zázname. Zoznamy cestujúcich, imigračné dokumenty, záznamy o udelení štátneho občianstva.
 4. Noviny sú vždy skvelým pomocníkom pri získavaní informácií, ktoré sa týkajú vašej rodiny. Oznamy o narodení, zásnuby, sobáše, úmrtia, nekrológy, a ďalšie veci, ktoré tam môžete nájsť. Určite si ich prelistujte!

Čím ďalej budete odhaľovať životné príbehy vašich príbuzných a predkov s cieľom zistiť rodokmeň, tým viac si budete vážiť svoj život. Možno je váš otec, či starý otec pre vás hrdinom už dnes alebo ktovie, možno nájdete takýto vzor vo vašom rodokmeni niekoľko generácií dozadu. Venujte viac času pátraním po vašej rodinnej histórii a viac sa dozviete aj o sebe, o tom, čo vás robí šťastnými, smutnými a za čo všetko ste vďační.

Záznam v starej matrike

Ako zostaviť rodokmeň druhej generácie

Po tom, ako ste zhromaždili a spracovali prvú generáciu vášho rodokmeňa, pomaly začínate rozpoznávať nástroje a údaje, ktoré vám pomôžu pri práci na tej druhej generácii.

V tejto chvíli vám už odporúčam používať počítačovú softwarovú aplikáciu na uľahčenie organizácie práce. Najpopulárnejší genealogický program je zrejme Family Tree Builder (zadarmo, publikovanie dát je obmedzené), veľkej obľube sa teší aj Family Tree Maker (platená aplikácia). Používanie programu je človeku uľahčí život pri organizácii a rýchlom vyhľadávaní dát. Ja používam The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, čo je genealogický software a zároveň umožňuje publikáciu dát.

Spracujte a zdokumentujte vašu druhú generáciu po tom, ako ste to urobili s prvou. Príbehy vašich rodičov a ich detí, vašich súrodencov – to všetko tvorí vašu druhú generáciu. Zahrniete tam informácie o mieste a dátume ich narodenia, o školách, ktoré navštevovali, cirkevné záznamy, ktoré dokumentujú ich životy, aktivity a sobáše/vzťahy. Tu je stručný zoznam vecí, ktoré budete vyhľadávať:

Rodný list – získajte jeho kópiu (ak ju ešte nemáte). Keďže žijeme v dobe, ktorá chráni súkromie, zrejme to bude trochu komplikované pri žijúcich ľuďoch (bez ich súhlasu). Ak napríklad nezískate kópiu originálu, dajte si dokopy, čo už viete a vo vašej dokumentácii poznačte, že je to vaša osobná spomienka alebo zmienka niekoho, kto vám poskytol údaje.

Zhrňte základné dátumy a udalosti u každej osoby v tejto generácii. Možno urobíte rozhovory s vašimi rodičmi a príbuznými pre získanie viacerých detailov.

Obstarajte si kópiu sobášneho listu vašich rodičov z obvodu, kde ho obdržali. Zároveň získajte takéto kópie, ak sa týkajú aj vašich súrodencov, všimnite si pritom rozdiely medzi nimi. S pribúdajúcimi rokmi a generáciami tu časom zvykne dochádzať ku zmenám.

Urobte si časový prehľad životných udalostí a uvidíte, aké typy dokumentov budete ešte potrebovať.

Určite skontrolujte vojenské záznamy. Armáda si ich uchováva, avšak požaduje potvrdenie príbuzenského vzťahu.

Noviny sú vždy skvelým pomocníkom pri získavaní informácií, ktoré sa týkajú vašej rodiny. Oznamy o narodení, zásnuby, sobáše, úmrtia, nekrológy, a ďalšie veci, ktoré tam môžete nájsť. Určite si ich prelistujte, nájdete v nich rodokmeň rodiny možno doplníte o zaujímavé zistenia!

Rodinná história je úžasná! Ako budete postupne zbierať údaje a príbehy odhaľujúce život členov vašej rodiny, uvidíte ako ich okolie ovplyvnilo v životnom štýle, náboženstve, či postojoch.

Staré matriky

Ako zostaviť rodokmeň prvej generácie

Veľa ľudí, ktorí sa pokúšajú zostaviť svoj rodokmeň, začína skúmaním toho, čo už urobili iní pred nimi. Je tu dôvod, prečo stará mama alebo teta Klára skončili tam, kde skončili. To pátranie bolo jednoducho tvrdým orieškom.

Ak sa pripravujete na ťažký výskum a vaším cieľom je zostavenie rodokmeňa, urobte všetko pre to, aby ste postupovali správne už od začiatku.

Zostavte a zdokumentujte najskôr prvú generáciu. Váš príbeh, vaša osobná informácia, to je vaša prvá generácia. Budete tam chcieť zahrnúť informácie o vašom dátume a mieste narodenia, o školách, ktoré ste navštevovali, cirkevné záznamy, ktoré dokumentujú váš život, kluby, prípadne združenia, ktorých ste boli členmi. Tu je jednoduchý zoznam vecí, ktoré budete potrebovať:

 1. Váš rodný list. Ak náhodou nemáte jeho kópiu, mali by ste si ju zadovážiť na príslušnej matrike.
 2. Archívne regionálne noviny z miesta vášho rodiska. Pozrite sa, či v nich je oznámenie o vašom narodení. Napríklad denník Pravda na špeciálnej strane pravidelne uverejňoval fotografie novorodencov.
 3. Napíšte si základný  príbeh vášho života.
 4. Urobte rozhovor s ľuďmi, ktorí si pamätajú vaše narodenie a detstvo. Spýtajte sa na ich spomienky na vás, môžu sa tak uchovať pre vaše potomstvo. Ak ste ženatý/vydatá, zaobstarajte si dokument o povolení k sobášu. Tento document je iný, ako sobášny list, ktorý ste dostali v deň (a na mieste) sobáša. Na oboch dokumentoch budú odlišné informácie.
 5. Zostavte si časový prehľad dôležitých životných udalostí. Uvidíte, aké dokumenty zrejme budete potrebovať a môcť získať, ako napríklad záznam o vašom krste, vojenský povolávací rozkaz, preukazy zo študentských organizácií (klubov) a podobne.

Pri zhromažďovaní informácií o vašom živote budete prekvapení, čo všetko sa o sebe dozviete, prípadne na čo všetko ste zabudli, alebo o čom ste ani len netušili. Zostavenie vašej prvej generácie zahŕňa aj narodenie vašich detí a ďalšie vzácne životné udalosti. Tvorba rodokmeňa je aj zábava, preto si toto pátranie užite!